Toespraak 2017

13 april 2017

Communicatie

Of eigenlijk miscommunicatie. Er gaat vreselijk veel fout doordat mensen niet goed luisteren of omdat de boodschapper niet duidelijk is. Hoe moeilijk was het om de feiten te achterhalen van meer dan zeventig jaar geleden. Hoeveel verandert in de context van de tijd wat hier op deze plaats gebeurd is. Gelukkig hebben we nog een paar ooggetuigen meegemaakt om het verhaal te vertellen. De meesten zijn ons nu ontvallen.
Dit jaar in het bijzonder denken we aan Gerry Dijkslag. De toenmalige verloofde van Co Pleiter. Verleden week overleed Evert Stoffer. Anderen vertellen in het boek “Drama bij de Klementbrug” . Gelukkig hebben zij hun verhaal nog kunnen doen.
De afgelopen weken las ik het boek “Dutch Courage” overigens van een Nederlandse schrijver (Jelle Hooiveld). Het gaat over de rol van de special units (Jedburgh teams) en de ondersteuning door hen aan de Binnenlandse Strijdkrachten. Immers het “Drama” wat we hier herdenken vond plaats onder leiding van een van deze Jedburgh teams in “operatie Keystone”. Hooiveld bespreekt uitvoerig het gebeuren rondom deze actie en de omstandigheden gezien vanuit de Jedburgh teams.

Het blijkt dat vooral miscommunicatie en misinterpretatie daar een grote rol in hebben gespeeld.
– Het Canadese leger heeft nooit besloten om hier het kanaal over te gaan.
– Er is over gesproken, maar verzuimd is om dit bericht aan de leider hier (Captain Knottenbelt van de Jedburgh
team) mee te delen dat het niet zou gebeuren ten Noorden van Apeldoorn, terwijl Knottenbelt de verzetsgroepen hier voor bereidde.
– Knottenbelt liet weten (na de ervaringen van de nacht van 11/12 april) aan de leiding van de verschillende eenheden bij de bruggen dat ze niet zo dicht bij de bruggen moesten blijven, maar beter zo’n 500 meter verwijderd hun positie moesten innemen. Dit bericht heeft van Dijk nooit bereikt.

Zomaar een paar voorbeelden van miscommunicatie; als er wel goed gecommuniceerd was, had dit drama niet plaats gevonden.

Moeten we het gebeuren hier dan maar afdoen als een geval van miscommunicatie?
Zijn de mannen dan voor niets gevallen?
Nee, hun opoffering kan heden ten dage nog als voorbeeld dienen voor wat we zingen in dat moeilijke Wilhelmus.

De laatste regel van het zesde couplet : “De tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.” Mijn vader zei hierover indertijd : Daar ging het om.

Deze regel is juist nu zeer van toepassing in de wereld nu om ons heen.