Herdenkingen

    

Het is goed om te gedenken. Het maakt ons bewust van de vrijheid die we hebben!
De vijand van toen heeft jongens in de bloei van hun leven (de meesten waren zo tussen 20 en 25 jaar oud) van hun leven beroofd, op zo’n wrede manier. Het wrange is, dat het zó kort voor de bevrijding was. Het monument draagt als boodschap uit: Verzoening. Door te gedenken kunnen we verzoenen met het verleden.

Het drama bij de Klementbrug wordt jaarlijks op 13 april om 07.00 ‘s morgens herdacht door  nabestaanden, buurtbewoners en vrienden van de gevallenen. Belangstellenden sluiten daarbij aan. In totaal komen ongeveer zeventig tot honderd mensen bij het krieken van de dag samen. citaat 1

Natuurlijk zijn de direct betrokkenen nu meestal overleden. Enkele hoogbejaarden laten elk jaar weten, dat ze gezien hun leeftijd de herdenking niet meer bij kunnen wonen. Ze zijn nog steeds die ochtend met hun gedachten bij de herdenking, laten ze weten.

citaat 3

Sinds enkele jaren maken de Basisscholen een verhalenroute langs belangrijke plekken in Heerde. Steeds weer horen we dat het verhaal bij de Klementbrug een favoriet is. De middelbare school ‘De Noordgouw’ organiseert af en toe ook iets. De jeugd uit Balve (Duitse partnergemeente van Heerde) hoort het verhaal ter plekke, bij hun bezoek rondom 4 en 5 mei aan Heerde. Ze zijn zeer onder de indruk.

Bij de jaarlijkse herdenkingen houdt doorgaans een van de aanwezigen een korte toespraak. U kunt de toespraken lezen via onderstaande links: