De eerste herdenkingen

Het monument bestaat sinds 13 april 1947. Twee jaar na het drama werd het ingewijd. Ieder jaar werden sindsdien herdenkingen gehouden. De herdenkingsceremonie is vanaf  het begin nauwelijks veranderd: Nog steeds worden de slachtoffers sober herdacht, zonder uniformen.

In 1949 werd gemeld dat het noodzakelijk is een klein fonds op te richten, voor het onderhoud van het monument.

Op 8 maart 1949 deed dhr. Lubbers een oproep maatregelen te bespreken om instorting van de fusillademuur te voorkomen. Het resultaat was, dat de muur in het herbouwde woonhuis werd opgenomen. De muur werd een belangrijk onderdeel van het monument.

  Fusillademuur in het woonhuis
…Het verwoeste woonhuis werd herbouwd. De fusillademuur is bewaard gebleven…

 Aanvankelijk werden de herdenkingen om 6 uur ’s morgens gehouden, maar vanaf 1977 werd de ceremonie om 7 uur gehouden. Vroeger werd de ontmoeting na de herdenking georganiseerd door een grote groep mensen. Iedereen leverde zo een kleine bijdrage. Zo zorgde één voor koekjes bij de koffie, een ander voor koffie, weer een ander zorgde voor suiker en weer een ander zorgde voor tafels en stoelen. Tegenwoordig is na de herdenking een ontmoeting in De Keet. We zijn erg blij dat we hier jaarlijks mogen zijn.

In 2012 is het monument gerenoveerd. De renovatie vond plaats met met hulp van de gemeente Heerde, buurtbewoners, vrijwilligers, rust zoekende asielzoekers, nabestaanden en bestuursleden. Het was vooral een kwestie van organiseren en regelen. Net als 65 jaar ervoor dus, met gelukkig wat financiële ondersteuning. We hopen op een nog jarenlang voortbestaan…