ANBI

ANBI-stichting

De Stichting Vriendenkring 13 april 1945 is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). De ANBI status heeft belastingvoordelen voor zowel de instelling als voor de gever. Op deze pagina vindt u onze gegevens en informatie ingevolge de ANBI regelgeving.

De stichting heeft ten doel:

  • De instandhouding van het oorlogsmonument bij de Klementbrug te Heerde.
  • Het organiseren van jaarlijkse herdenkingen
  • Het geven van voorlichting aan bezoekers, om daarmee de bewustwording van hetgeen zich hier aan het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld te bevorderen.
  • Het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De middelen van de stichting voor het bereiken van haar doel bestaan uit:

  • inkomsten uit haar vermogen
  • subsidies
  • schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen
  • uit andere hoofde door de stichting te verkrijgen inkomsten

Financiële jaarcijfers 2020
Toelichting op de financiële jaarcijfers 2020

Jaarcijfers en toelichting 2019
Jaarcijfers eerdere jaren

Beleid en Activiteit

In samenspraak met de Gemeente Heerde wordt het onderhoud van het monument verzorgd. In de afgelopen jaren is er op die manier veel achterstallig onderhoud gepleegd aan het monument en de bijbehorende percelen, zodat de omgeving zo veel mogelijk in authentieke staat behouden blijft. De komende tijd vergt met name de schuur aandacht. Het rieten dak verkeert in slechte staat. Naar gelang de behoefte en de financiële mogelijkheden is het de bedoeling de schuur in te richten als ontvangst en expositieruimte. Om de doelstellingen te kunnen realiseren, is de Stichting onder andere afhankelijk van donaties, andere schenkingen, en opbrengsten uit vermogen (huuropbrengst woning).
Elke 13e april vindt er een sobere herdenking plaats, die bezocht wordt door zeventig tot honderd personen. Enkele van hen zijn ooggetuigen, anderen zijn betrokkenen van de tweede en derde generatie daarna. Ten gevolge van de corona-pandemie moesten de herdenkingen in 2020 en 2012 gehouden worden zonder bijeenkomst.
Jaarlijks wordt het monument bezocht door groepen van de basisscholen uit de Gemeente Heerde en wordt de geschiedenis van dit monument verteld. In 2013 is een informatiebord geplaatst, zodat ook voorbijgangers kunnen lezen wat zich op deze plaats in de nadagen van de tweede wereldoorlog heeft afgespeeld.

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie personen. Huidige samenstelling:
voorzitter: H.A.F. van Apeldoorn
secretaris: D.A. Scholten
penningmeester: G.W. Stoffer
lid: G. van de Most

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Overige Informatie

Statutaire naam: Stichting Vriendenkring 13 april 1945
Vestigingsplaats: Heerde
Email: stichtingvrienden13april1945@gmail.com

Rabobank NL17RABO0370281438
RSIN nummer: 8225.40.265